Iniciació


 

Amb les classes d’iniciació comencem a aprendre a preparar el cavall: la neteja, el maneig i la col·locació de tot el material del cavall.

S’aprèn la conducció del cavall, a girar, a parar, a trotar i a galopar. A la vegada, es va adquirint confiança i equilibri i s’anirà corregint l’alumne fins acoblar-se al ritme del cavall.

En finalitzar cadascuna de les classes, els alumnes s’han de responsabilitzar de treure tot l’equipament al cavall i dutxar-lo adequadament.