Pla d'estudis del Centre d'Equitació Montblanc


Amb el nostre pla d’estudis podreu adquirir el nivell de Galop 7 en 3 anys.

La formació es divideix en quadrimestres, dos per any acadèmic.

 • Només 4 alumnes per classe.
 • 2 classes per setmana / 30 classes per quadrimestre.
 • Dimarts i dijous tarda Galop 1 i 2.
 • Dimecres i divendres tarda Galop 3 i 4.

 

Preu:

 • 330€ per quadrimestre amb iva inclòs.
 • 82,5€ al mes.

 

1er quadrimestre 

Galop 1 

Objectiu: Després d’haver netejat el cavall i conduir-lo a peu, has de ser capaç de desplaçar-te al pas i al galop.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

 • Al pas – Asseure equilibrat, parada, partir al pas i mantenir el pas, traçar corbes àmplies.
 • Al trot – Equilibri al trot i amb els estreps, partir al trot i mantenir-lo, caure al pas.
 • Al galop – Equilibri al galop.

 

Tenir cura del cavall:

 • Apropament i contacte amb el cavall.
 • Neteja bàsica.
 • Conducció a peu.
 • Posar i treure brides i selles.

 

Coneixements teòrics:

 • Salut i seguretat del genet i l’amazona.
 • Les parts (externes) del cos de cavall.
 • Els pelatges.
 • Les disciplines eqüestres.
 • Normes bàsiques de seguretat.
 • Equip bàsic de neteja.

 

Galop 2

Objectiu: Després d’haver fet la higiene complerta i col·locat la brida i la muntura, has de ser capaç de desplaçar-te en els tres aires.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

 • Al pas – Aconseguir equilibri estable, canviar d’aire voluntàriament i traçat de corbes tancades.
 • Al trot – Manteniment de l’equilibri al trot, assegut i aixecat. Canviar voluntàriament d’aire. Traçat de corbes suaus.
 • Al galop – Equilibri damunt dels estreps i assegut. Canviar d’aire a voluntat. Mantenir el galop.
 • Salt i terreny irregular – Equilibri en suspensió i mantenir l’aire per a saltar.

 

Tenir cura del cavall:

 • Neteja complerta del cavall.
 • Embridar i ensellar.
 • Posar i treure una manta.
 • Manteniment de l’equip.

 

Coneixements teòrics:

 • La vida al centre d’equitació.
 • L’equip de quadra, treball i muntura.
 • Particularitats dels pelatges.
 • Les ajudes naturals i artificials.
 • La impulsió. Les ajudes per avançar.
 • Les regles per muntar fora de les instal·lacions.

 

 

2on quadrimestre 

Galop 3 

Objectiu: Després de comprovar el bon estat del cavall i col·locar-li l’equip, has de ser capaç de muntar-lo amb els tres aires, amb obstacles aïllats i en diferents terrenys.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

 • Al pas – Evolucionar sol. Començar i caure al pas en un punt precís.
 • Al trot – Trot aixecat en la diagonal desitjada. Estabilitzar l’equilibri damunt dels estreps. Evolucionar individualment. Traçat de corbes tancades.
 • Al galop – Equilibri del seient al galop. Evolucionar individualment. Partir al galop i en la mà concreta.
 • Salt i terreny irregular – Equilibri en suspensió amb obstacles aïllats o terreny variat. Control de l’aire del cavall en l’aproximació i recepció d’obstacles. Cóm muntar en la batuda i recepció d’obstacles.

 

Tenir cura del cavall:

 • Inspecció de les extremitats i cura abans i després del treball.
 • Neteja del llit.
 • Ajustament de l’equip de treball.

 

Coneixements teòrics:

 • Per què al trot aixecat cal canviar de diagonal de trot?
 • Les ferradures.
 • Descripció del cap i les extremitats.
 • Els aires del cavall, velocitat i mecanismes.
 • Les ajudes per girar, les regnes, Les dues en una mà? Una a cada mà?

 

Galop 4  (El diploma del genet o l’amazona)

Objectiu: Un genet o una amazona que coneix bé el manteniment, les necessitats, el moviment i el comportament del seu cavall, ha de tenir autonomia en els tres aires, en diferents terrenys i en recorreguts d’obstacles.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

 • Al pas – Control de la velocitat. Desplaçar els malucs del cavall. Canviar la direcció enllaçant corbes.
 • Al trot – Seient equilibrat. Control de la velocitat. Equilibri aixecat al trot amb variacions de velocitat i canvis de mà. Canviar la direcció enllaçant corbes àmplies.
 • Al galop – Equilibri del seient en suspensió. Galop assentat amb ritme. Sortida al galop des de pas en la mà correcta. Control de la velocitat. Traçat de corbes àmplies.
 • Terreny irregular – Equilibri en suspensió, control de l’aire i la velocitat i munta en terreny irregular.

 

Tenir cura del cavall:

 • Els protectors del cavall i per al transport.

 

Coneixements teòrics:

 • Nocions d’alimentació.
 • Nocions de cura quotidiana.
 • El comportament del cavall a la quadra, en el treball i al camp.
 • Regles de seguretat durant el treball i al camp.
 • L’acord de les ajudes.
 • Mecanismes de galop a esquerra i dreta.

 

 

3er quadrimestre 

Galop 5

Objectiu: El genet o l’amazona ha de ser capaç de presentar un cavall o un poni, amb aires estables i una bona actitud als exàmens d’equitació pràctica de Galop 5.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

Doma clàssica.

 • Mantenir l’equilibri en els canvis d’aires.
 • Mantenir la cadència dels aires.
 • Variacions en l’amplitud del pas.
 • La sortida al galop des del pas en un punt precís.
 • Serpentines tancades al pas i al trot.
 • Desplaçament lateral del cavall al pas.

El salt d’obstacles.

 • Equilibri en suspensió en obstacles amb aproximacions rectes.
 • Mantenir el ritme al galop en un recorregut d’obstacles.
 • El traçat al galop en un recorregut d’obstacles.

El cross.

 • Mantenir l’equilibri al trot, aixecat i en terreny irregular.
 • Mantenir el ritme al galop en un recorregut de cross.
 • El traçat al galop en un recorregut de cross.

 

Tenir cura del cavall:

 • Col·locació de venes de descans i proteccions de les extremitats.

 

Coneixements teòrics:

 • L’esquelet i els músculs del cavall.

 

 

4rt quadrimestre 

Galop 6

Objectiu: El genet o l’amazona ha de ser capaç de presentar un cavall o un poni, amb aires estables i una bona actitud als exàmens d’equitació pràctica de Galop 6.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

Doma clàssica.

 • Mantenir l’equilibri en les transicions dintre de l’aire.
 • Mantenir l’equilibri al trot aixecat en les transicions dintre de l’aire.
 • Mantenir l’equilibri en els tres aires.
 • La cadència al galop.
 • La parada des del trot.
 • El pas enrere.
 • Control de la rectitud del cavall al trot i per dret.
 • Desplaçament lateral del cavall al trot.

El salt d’obstacles.

 • La cadència del galop en un recorregut d’obstacles.
 • El traçat al galop en un recorregut d’obstacles.

El cross.

 • Equilibri en suspensió amb obstacles en un terreny irregular.
 • Els principals obstacles de cross.
 • Mantenir el ritme en un recorregut d’obstacles de cross.

El treball amb els peus a terra

 • El treball amb la corda.

 

Tenir cura del cavall:

 • Com presentar un cavall a peu.

 

Coneixements teòrics:

Els aires.

 • Els mecanismes del pas, trot, galop i pas enrere,
 • Els aires naturals.
 • Les transicions d’un aire a un altre i dins del mateix aire.
 • Els aires elevats.
 • Els aires defectuosos.
 • La qualitat dels aires.

Les coixeses.

 • Criteris d’observació dels cascs i les ferradures.
 • L’anatomia i les funcions del peu.
 • Els tendons i els lligaments.

 

 

5è quadrimestre 

Galop 7 (1)

Objectiu: El genet o l’amazona ha de disposar d’un nivell d’equitació pràctica que li permeti presentar el seu cavall o poni en una reprise de doma clàssica, un recorregut de salt de pista o de cross.

 

Equitació - Coneixements pràctics:

Doma clàssica.

 • Equilibri durant les transicions (dins del mateix aire o amb transicions)
 • El control de la cadència dels aires.
 • Variació de l’amplitud del pas i del galop.
 • El galop “en trocado”.
 • Serpentines àmplies sense canviar la mà de galop.
 • Desplaçament lateral del cavall pel costat convex al pas i al trot.

El salt d’obstacles.

 • Manteniment de l’equilibri enllaçant obstacles.
 • Manteniment de l’equilibri durant un recorregut d’obstacles.
 • Ajustament de l’amplitud de les gambades durant el recorregut.
 • Elecció d’un traçat precís de recorregut.

El cross.

 • Equilibri damunt dels estreps enllaçant obstacles en terreny irregular.
 • Adaptació de l’equilibri en suspensió en funció de les característiques i desnivells del terreny.
 • Adaptació de la velocitat en funció de la dificultat del recorregut.
 • Elecció d’un traçat precís amb un recorregut amb terreny variat.

El treball amb els peus a terra

 • El treball amb la corda amb un cavall o un poni.

 

Tenir cura del cavall:

Cura i condicionament d’un cavall o un poni.

 • La crinera i el serrell.
 • El cap.
 • Les extremitats.
 • La cua.
 • La trena d’estil clàssic.
 • Arranjaments addicionals.

Muntar i desmuntar la brida per netejar-la.

 • Descripció.
 • Desmuntatge, muntatge i ajustament.

Embarcar i desembarcar un cavall o un poni.

 

Coneixements teòrics:

 • Els aploms.
 • Higiene i salut.
 • Els diferents equilibris.
 • La rectitud.
 • Brida i embocadures.
 • El paper i la funció de la brida.
 • Les regnes auxiliars.
 • El galop “en trocado”.
 • La cessió de la cama.
 • Els perfils i trajectòries dels obstacles mòbils.

 

 

6è quadrimestre 

Galop 7 (2) Preparar la competició

 

Proves de doma clàssica:

 • Els quadrilongs.
 • Les represes.
 • El protocol de la doma clàssica.
 • La preparació del cavall de prova.
 • L’escalfament.
 • Els criteris de puntuació dels genets i amazones de 4ª Categoria.
 • La nota del genet o l’amazona.
 • La nota del cavall.
 • El reglament.

 

Proves de salt d’obstacles:

 • El recorregut i la planificació.
 • La preparació del cavall.
 • La inspecció del recorregut.
 • L’escalfament.
 • Durant la prova.
 • El reglament.

 

Proves de cross:

 • El recorregut i la planificació.
 • Els obstacles.
 • La inspecció del recorregut.
 • La preparació de l’equip.
 • L’escalfament.
 • El reglament.

 

Atencions en competició:

 • Després d’una prova exigent.
 • Tenir cura de les extremitats.
 • Atencions complementàries.
 • Cóm afavorir la recuperació.
 • Taula de ritmes normals de recuperació.