Doma Clàssica

sTextPeuFoto_Ban

La doma clàssica és l’art d’ensenyar a un cavall a ser dòcil, equilibrat i obedient. És la disciplina bàsica què tota persona que vulgui fer salt d’obstacles o cros o qualsevol altra activitat eqüestre haurà d’aprendre i practicar abans de realitzar la disciplina desitjada.

Amb la doma clàssica l’alumne es familiaritza amb la franquesa, la submissió, l’equilibri i l’elegància del cavall, i s’habitua  a exercitar-se amb el cavall, duent-lo al pas, al trot i al galop, compassadament.