Contactar

Pots posar-te en contacte amb nosaltres omplenant aquest formulari.

 
 
 
 
 
 

En compliment amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, El Centre d'Equitació Montblanc informa que les dades personals introduïdes seran emprades per atendre les seves consultes per qualsevol dels canals de comunicació facilitats. L'interessat autoritza l'ús de les seves dades personals amb aquestes finalitats. Les dades de caràcter personal facilitades, seran d'us exclusiu per part de l'empresa i en cap cas seran comunicades a tercers. Per a més dubtes, podeu remetre un correu electrònic a l'adreça electrònica següent: